Hotline: 041 509 20 25 | Po-Pia 8:00-16:00

KLIMAVISION

GreMi KLIMA, s.r.o.

Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina

(+421) 41 509 20 25

Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webových stránok nášho internetového obchodu www.klimavision.sk, vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať, týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Viac informácií o spracovaní údajov a vašich právach nájdete v priložených PDF súboroch:

Načítavam