Hotline: 041 509 20 25 | Po-Pia 8:00-16:00

KLIMAVISION

GreMi KLIMA, s.r.o.

Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina

(+421) 41 509 20 25

Montáž

Profesionálnu, rýchlu a čistú montáž zabezpečujeme predovšetkým našimi skúsenými montérmi.
Naše partnerské firmy vedia zabezpečiť taktiež rovnako kvalitnú montáž. Tieto firmy si dôkladne vyberáme tak, aby mali dlhoročné skúsenosti a rovnaký prístup k správnej a pre klienta prijemnej montáži klimatizácie, či tepelného čerpadla. Naši a aj zmluvní partnerskí montéri sú pravidelne školení. Pracujú s profesionálnym náradím a kvalitnými montážnymi materiálmi.

Priebeh montáže

 1. Klient si vyberie Montážny balíček z ponuky eshopu.
  Odporúčame vybrať si montážny balíček, ktorý sa najviac blíži skutočnému stavu. Zrýchli sa tak proces vybavenia objednávky, a zároveň sa predíde možným komplikáciám pri samotnej montáži, či iným nedorozumeniam.
 2. Po dokončení objednávky tím Klimavision kontaktuje klienta, aby si prešli detaily montáže.
  Klimavision si môže od klienta vyžiadať dodatočné podklady ako fotky, pôdorys, alebo iné informácie ako napr. prevýšenie a pod., aby sa dala overiť realizovaľnosť montáže zariadenia ešte pred výjazdom montérov.
 3. Klient bude informovaný či je predpoklad, že sa cena montáže oproti eshopovému montážnemu balíku môže navýšiť.
  Táto informácia je nezáväzná, nakoľko až reálna montáž ukáže skutočný rozsah montáže.
 4. Pri príchode ku klientovi montér najskôr vykoná obhliadku.
 5. Montér informuje klienta o montáži, prípadne o možnom navýšení alebo znížení ceny montáže.
 6. Klient montérovi udelí súhlas s montážou.
 7. Prebehne samotná montáž zariadení u klienta.
 8. Prebehne uvedenie zariadení do prevádzky.
 9. Prebehne základné zaškolenie klienta k obsluhe zariadení.
 10. Podpísanie dodacieho listu.
 11. Odovzdanie povinnej dokumentácie ku zariadeniam.
 12. Registrácia zariadení a tým rozšírenie záruky (ak to výrobca zariadenia umožňuje).
 13. Kompletizácia zákazky. V prípade rozdielu medzi cenou eshop balíka montáže a skutočným rozsahom montáže montér urobí vyúčtovanie, ktoré predloží klientovi.
 14. Klient obdrží emailom (v prípade požiadavky aj poštou) vyúčtovaciu faktúru.

 

 

Načítavam